Propozice | Oficiální stránky silničního běhu Hronov – Náchod

 

60. ročník silničního běhu HRONOV – NÁCHOD


GENERÁLNÍM SPONZOREM ZÁVODU
PIVOVAR PRIMÁTOR NÁCHOD

• Závod je zařazen do I. ročníku seriálu běhů „PRIMÁTOR CUP 2017“

• Závod je zařazen do programu ČUS „SPORTUJ S NÁMI“ 2017

• Závod je zařazen do Velké ceny východních Čech v bězích pro rok 2017!

• Hejtman Královehradeckého kraje uděluje Záštitu nad silničním během!


POŘADATEL: Okresní sdružení ČUS v Náchodě pod záštitou měst Náchod a Hronov a městyse Velké Poříčí

TECH. PROVEDENÍ: OS ČUS Náchod ve spolupráci s KVT Náchod

DATUM KONÁNÍ: SOBOTA 21. ŘÍJNA 2017, START v 11.00 hodin na náměstí v Hronově, kam budou závodníci dopraveni z Náchoda autobusy

PŘIHLÁŠKY:

 • Elektronická registrace do pondělí 16. 10. 2017 do 10 hodin.
  • (bude spuštěno od 1. 4. 2017 na www.hronovnachod.cz, www.sportchallenge.cz, www.primatorcup.cz)
  • (Vymazán bude každý přihlášený závodník, který neuhradí startovné 200,-Kč do 5 dnů!)
 • Přihlášky v místě konání závodu:
  • V pátek 20. 10. 2017 od 13-18 hodin ve sportovní hale SK Náchod (Rubena) (startovné 200,-Kč)
  • V sobotu 21. 10. 2017 v městské radnici v Náchodě od 7.30 – 9.45 hodin (startovné 300,-Kč)
  • Každý závodník je odpovědný za správné uvedení svých údajů v přihlášce!

PREZENTACE — VÝDEJ STARTOVNÍCH ČÍSEL:

elektronicky přihlášeným závodníkům zaplacených startovné a nově přihlášených závodníků
 • v pátek 20. 10. 2017 od 13 – 18 hodin ve sport. Hale SK Náchod (Rubena) u krytého bazénu
 • v sobotu 21. 10. 2017 od 7.30 – 9.45 hod. městská radnice na Masarykově náměstí v Náchodě

Kategorie

MUŽI „A“ (do 34 let) rok narození 1983 a mladší
MUŽI „B“ (35 – 44 let) rok narození 1973 – 1982
MUŽI „C“ (45 – 54 let) rok narození 1963 – 1972
MUŽI „D“ (55 – 64 let) rok narození 1953 – 1962
MUŽI „E“ (65 – 74 let) rok narození 1943 – 1952
MUŽI „F“ (75 a více) rok narození 1942 a starší
ŽENY „A“ (do 34 let) rok narození 1983 a mladší
ŽENY „B“ (35 – 44 let) rok narození 1973 – 1982
ŽENY „C“ (45 – 54 let) rok narození 1963 – 1972
ŽENY „D“ (55 let a více) rok narození 1962 a starší

Startovné

200,-Kč - předem elektronicky přihlášení závodníci s přijatou platbou startovného do 20. 10. 2017 a přihlášení v pátek 20. 10. 2017 od 13 -18 hodin ve sportovní hale SK Náchod (Rubena)
200,-Kč - závodníci kategorie Muži F
300,-Kč - závodníci přihlášení v den závodu 21. 10. 2017

Závodníci startují na vlastní náklady nebo náklady vysílající organizace.
Startovné se nevrací!

Ceny

 • Absolutní vítěz závodu získá na dobu 1 roku věčně putovní „Štít města Náchoda“.
 • Okresní přeborníci obdrží diplomy.
 • Závodníci umístění v jednotlivých kategoriích (MUŽI A-F, ŽENY A-D) na 1. – 3. místě
 • mají nárok na věcnou cenu dle svého výběru.
 • Zvláštní cenu obdrží nejstarší a nejmladší účastníci závodu

Závodníci, kteří budou umístěni v absolutním pořadí:
1. – 10. místo u mužů a 1. – 8. místo u žen mají nárok na finanční odměnu ve výši:

 MUŽIŽENY
1. místo 5.000,- Kč 5.000,- Kč
2. místo 3.700,- Kč 3.000,- Kč
3. místo 2.700,- Kč 2.000,- Kč
4. místo2.200,- Kč1.400,- Kč
5. místo1.700,- Kč1.200,- Kč
6. místo1.400,- Kč1.000,- Kč
7. místo1.100,- Kč800,- Kč
8. místo900,- Kč600,- Kč
9. místo700,- Kč
10. místo600,- Kč

 • Dále budou odměněni závodníci, kteří v den závodu slaví narozeniny nebo jmeniny.
 • Každý prezentovaný závodník obdrží upomínkový předmět a pamětní list.

Další informace

Účast

Běh je veřejným závodem , současně přeborem okresu Náchod mužů a žen v silničním běhu pro rok 2017.
Běh se běží jako poslední šestý závod seriálu běhů „Primátor Cup 2017“
Mládež do 18 let startuje pouze se souhlasem rodičů!

Lékař. prohlídky

Za zdravotní stav ověřený lékařskou prohlídkou zodpovídá účastník závodu sám, případně vysílající organizace, u závodníků mladších 18let rodiče.

Vyhlášení výsledků

Uskuteční se v obřadní síni MěÚ Náchod (2.poschodí radnice) asi ve 13.00 hodin.
Ceny předají představitelé pořádajících měst, městyse, zástupci sponzorů a pořadatele.
Vyhlášení seriálu Primátor Cup 2017 proběhne dne 3. 11. 2017 v pivovaru Primátor v Náchodě

Výsledky

Zpracuje Sportchallenge – sportovní firma. Výsledky budou zveřejněny na internetových stránkách: www.behej.com, www.hronovnachod.cz, www.sportchallenge.cz, www.primatorcup.cz

Ubytování

Ubytovna KČT Náchod - 776111533, Jiráskova chata Dobrošov 602451421,
Sportovní Hala SK Náchod (Rubena) – ubytovna – 723336863

Informace

Na OS ČUS Náchod, Pražská 1759, 547 01 Náchod,
tel: 491426744, 775945866 a 723336863,
mail: rufer@cushk.cz, rufer.starkoc@seznam.cz, www.hronovnachod.cz

Technická ustanovení

 1. Start závodu je v 11.00 hodin na náměstí v Hronově od autobusového nádraží!
  Poběží se po shodné trati z loňského roku 2016!
  Trať závodu měří přesně 10 000 m s cílem na Denisově nábřeží u Obchodní akademie v Náchodě
  Z důvodu stálých stavebních oprav mezinárodní silnice z Náchoda do Polska jsme nuceni změnit trať běhu  a cíl závodu. Běží se před Velké Poříčí po cyklostezce přes hraniční přechod, Běloves stále po proudu řeky Metuje.
 2. Závodí se podle pravidel atletiky a tohoto rozpisu. Závodníci jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu. Doprava bude usměrňována příslušníky Policie ČR. Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí!
 3. Převážná část závodu se běží po cyklostezce a dobré asfaltové silnici.
 4. Odvoz závodníků na start závodu do Hronova bude proveden označenými autobusy z velkého parkoviště za obchodním domem „LIDL“ . Autobusy budou odjíždět postupně mezi 8.50 hod. až 10.10 hod. (odjezd posledního autobusu v 10,10 hod.). Jeden označený autobus převeze zpět k cíli zavazadla a ošacení závodníků. Vyzvednutí těchto věcí bude možné asi 30 m za cílem, kde bude autobus parkovat. Doporučujeme proto označit věci a zavazadla jmenovkami. Pořadatel za věci uložené v autobuse neručí!
 5. Šatny budou k dispozici na náměstí v Hronově vedle divadla v Informačním centru. (Vchod bude označen!)
  Sprchy v SPŠS v  Náchodě: Plánek bude vyvěšen u prezentace a v cíli závodu!
 6. Ve startovném je obsaženo:
  • startovní číslo s čipem (neodevzdává se)
  • pamětní list + taška +upomínkový předmět
  • doprava závodníků do Hronova
  • doprava zavazadel zpět do Náchoda
  • malé občerstvení po závodě
  • brožura „Historie běhu Hronov/Náchod“
  • pamětní medaili obdrží v cíli závodu každý účastník
 7. Startovní čísla musí být řádně připevněna na prsou tak, aby byla čitelná pro rozhodčí na trati závodu i v cíli závodu! Pozor! Jednorázový nevratný čip je umístěn ve startovním čísle.


hlavní rozhodčí: Ing. Pavel Krtička, v.r.
ředitelka závodu: Hana Kopecká, v.r.
Primátor cup
Město Náchod
Ferona a.s.
Atas
KS nadace
ČUS