Propozice | Oficiální stránky silničního běhu Hronov – Náchod

 

59. ročník silničního běhu HRONOV – NÁCHOD

POZOR ZMĚNA TRATI ZÁVODU!


Partnerem závodu je VZP ČR

• Závod je zařazen do Velké ceny východních Čech v bězích pro rok 2016!

• Závod je zařazen do programu ČUS „SPORTUJ S NÁMI“

POŘADATEL: Okresní sdružení ČUS v Náchodě pod záštitou měst Náchod a Hronov a městyse Velké Poříčí

TECH. PROVEDENÍ: OS ČUS Náchod ve spolupráci s KVT Náchod

DATUM KONÁNÍ: SOBOTA 22. ŘÍJNA 2016, START v 11.00 hodin na náměstí v Hronově, kam budou závodníci dopraveni z Náchoda autobusy

PŘIHLÁŠKY (registrace):

 • Elektronická registrace - do pondělí 17.10.2015 do 10 hodin
  (bude spuštěno od 1.4.2016 na www.hronovnachod.cz a www.sportchallenge.cz)
  (Vymazán bude každý přihlášený závodník, který neuhradí startovné 200,-Kč do 5 dnů !!!)
 • Přihlášky v místě konání závodu:
  • V pátek 21.10.2016 od 13-18 hodin ve sportovní hale SK Náchod (Rubena) (startovné 200,-Kč)
  • V sobotu 22.10.2016 v městské radnici v Náchodě od 7.30 – 9.45 hodin (startovné 300,-Kč)

PREZENTACE:

VÝDEJ STARTOVNÍCH ČÍSEL:
elektronicky přihlášeným závodníkům zaplacených startovné a nově přihlášených závodníků

 • v pátek 21.10.2016 od 13 – 18 hodin ve sport. hale SK Náchod (Rubena) u krytého bazénu
 • v sobotu 22.10.2016 od 7.30 – 9.45 hod. městská radnice na Masarykově náměstí v Náchodě


Kategorie

MUŽI „A“(do 34 let) rok narození 1982 a mladší
MUŽI „B“(35 – 44 let) rok narození 1972 – 1981
MUŽI „C“(45 – 54 let) rok narození 1962 – 1971
MUŽI „D“(55 – 64 let) rok narození 1952 – 1961
MUŽI „E“(65 – 74 let) rok narození 1942 – 1951
MUŽI „F“ (75 a více) rok narození 1941 a starší
ŽENY „A“(do 34 let) rok narození 1982 a mladší
ŽENY „B“(35 – 44 let) rok narození 1972 – 1981
ŽENY „C“(45 – 54 let) rok narození 1962 – 1971
ŽENY „D“(55 let a více) rok narození 1961 a starší

Startovné

200,-Kč - předem elektronicky přihlášení závodníci s platbou startovného do 21.10.2016
200,-Kč - přihlášení v pátek 21.10.2016 od 13 -18 hodin ve sportovní hale SK Náchod (Rubena)
200,-Kč - závodníci kategorie Muži F (registrace kdykoliv)
300,-Kč - závodníci přihlášení v den závodu 22.10.2016

Závodníci startují na vlastní náklady nebo náklady vysílající organizace.
Startovné se nevrací!

Ceny

Absolutní vítěz závodu získá na dobu 1 roku věčně putovní „Štít města Náchoda“.

Okresní přeborníci obdrží diplomy.

Závodníci umístění v jednotlivých kategoriích (MUŽI A-F, ŽENY A-D) na 1. – 3. místě mají nárok na věcnou cenu dle svého výběru.

Zvláštní cenu obdrží nejstarší a nejmladší účastníci závodu

Závodníci, kteří budou umístěni v absolutním pořadí:
1. – 10. místo u mužů a 1. – 8. místo u žen mají nárok na finanční odměnu ve výši:

 MUŽIŽENY
1. místo 5.000,- Kč 5.000,- Kč
2. místo 3.700,- Kč 3.000,- Kč
3. místo 2.700,- Kč 2.000,- Kč
4. místo2.200,- Kč1.400,- Kč
5. místo1.700,- Kč1.200,- Kč
6. místo1.400,- Kč1.000,- Kč
7. místo1.100,- Kč800,- Kč
8. místo900,- Kč600,- Kč
9. místo700,- Kč
10. místo600,- Kč

 • Dále budou odměněni závodníci, kteří v den závodu slaví narozeniny nebo jmeniny.
 • Každý prezentovaný závodník obdrží upomínkový předmět a pamětní list.

Další informace

Účast

Běh je veřejným závodem, současně přeborem okresu Náchod mužů a žen v silničním běhu pro rok 2016.
Mládež do 18 let startuje pouze se souhlasem rodičů!

Lékař. prohlídky

Za zdravotní stav ověřený lékařskou prohlídkou zodpovídá účastník závodu sám, případně vysílající organizace, u závodníků mladších 18 let rodiče.

Vyhlášení výsledků

Uskuteční se v obřadní síni MěÚ Náchod ( 2.poschodí radnice ) asi ve 13.00 hodin. Ceny předají představitelé pořádajících měst , obce, zástupci sponzorů a pořadatele.

Výsledky

Zpracuje Sportchallenge – sportovní firma. Výsledky budou zveřejněny na internetových stránkách: www.behej.com, www.hronovnachod.cz, www.sportchallenge.cz

Ubytování

Ubytovna KČT Náchod - 776111533, Jiráskova chata Dobrošov 602451421,
Sportovní Hala SK Náchod (Rubena) – ubytovna - 723336863,

Informace

Na OS ČUS Náchod, Pražská 1759, 547 01 Náchod , tel. 491426744, 775945866 a mail: rufer@cushk.cz, rufer.starkoc@seznam.cz, www.hronovnachod.cz

Traťové rekordy

Jan Pešava 1993 25:07 min. Liaz Jablonec
Eva Vrabcová–Nývltová 2014 29:05 min. AK Olymp Brno

Technická ustanovení

POZOR ZMĚNA TRATI ZÁVODU!
 1. Start závodu je v 11.00 hodin na náměstí v Hronově.
  Pozor změna trati a délky závodu!
  Trať závodu měří 10 000 m s cílem na Denisově nábřeží u Obchodní akademie v Náchodě.
  Z důvodu velkých stavebních oprav mezinárodní silnice z Náchoda do Polska jsme nuceni změnit trať běhu a cíl závodu. Poběží se přes V.Poříčí po cyklostezce přes hraniční přechod, Běloves stále podle řeky Metuje.
 2. Závodí se podle pravidel atletiky a tohoto rozpisu. Závodníci jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu. Doprava bude usměrňována příslušníky Policie ČR. Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí!
 3. Převážná část závodu se běží po dobré asfaltové silnici.
 4. Odvoz závodníků na start závodu do Hronova bude proveden označenými autobusy z velkého parkoviště za obchodním domem „LIDL“ . Autobusy budou odjíždět postupně mezi 8.45 hod. až 10.00 hod. (odjezd posledního autobusu v 10,00 hod.). Jeden označený autobus převeze zpět k cíli zavazadla a ošacení závodníků. Vyzvednutí těchto věcí bude možné asi 20 m za cílem, kde bude autobus parkovat. Doporučujeme proto označit věci a zavazadla jmenovkami. Pořadatel za věci uložené v autobuse neručí!
 5. Šatny budou k dispozici na náměstí v Hronově vedle divadla v tělocvičně ZŠ. (Vchod bude označen!)
  Sprchy v SPŠS v  Náchodě: Plánek bude vyvěšen u prezentace a v cíli závodu!
 6. Ve startovném je obsaženo :
  • startovní číslo s čipem
  • pamětní list + taška +upomínkový předmět
  • doprava závodníků do Hronova
  • doprava zavazadel zpět do Náchoda
  • malé občerstvení po závodě
 7. Startovní čísla musí být řádně připevněna na prsou tak, aby byla čitelná pro rozhodčí na trati závodu i v cíli závodu ! Pozor ! Jednorázový nevratný čip je umístěn ve startovním čísle!


hlavní rozhodčí: Ing. Pavel Krtička, v.r.
ředitelka závodu: Hana Kopecká, v.r.
všeobecná zdravotní pojišťovna
Město Náchod – Evropské město sportu roku 2013
Ferona a.s.
Atas
KS nadace
ČD
ČUS